WAKACYJNY OBÓZ

W tym roku, dzieciaki udzielające się w parafii, wyjeżdżają na wakacyjny obóz do Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Po niedzielnych Mszach św. – 11 czerwca
– scholanki i ministranci zbierali do puszek ofiary,
aby ten wyjazd mógł dojść do skutku.

Za wszystkie ofiary składamy serdeczne
BÓG ZAPŁAĆ.

o. Klakier