Radosnego Alleluja!

Najlepsze wiosenne życzenia pogodnych i błogosławionych nie tylko Świat Wielkanocnych, ale także wszystkich następnych dni, które przez Opatrzność Bożą będą Wam dane.
Zmartwychwstały Chrystus wspiera Was Swymi łaskami i udzieli mocy pokonywania wszystkich codziennych trudności życia.
WESOŁEGO ALLELUJA !!!