NOWY 2020 ROK

Niech Nowy Rok 2020 był rozjaśniony światłością,
która oświeca każdego człowieka.
By Słowo Boże, które jest Bogiem, Życiem, Światłością świata, i które stało się ciałem i zamieszkało między nami, umacniało w nas wiarę w obecność Jezusa Zbawiciela w Eucharystii. Eucharystii, która daje moc,
aby stawać się dziećmi Bożymi.
Niech Boże Dziecię wraz Maryją Bożą Rodzicielką uzdalnia do wzajemnej miłości.