NAJWIĘKSZE PRZYKAZANIE

Znamy na pewno dziesięć Bożych przykazań na pamięć, bo przecież wszyscy, którzy chodzą na lekcje religii, je znają. Na pewno znamy też pięć przykazań kościelnych, to chyba jest trochę trudniej. Z katechizmu znamy też główne prawdy wiary, grzechy główne i wiele in­nych rzeczy, które pomagają dobrze żyć. Może ktoś powie, że dużo jest tych przykazań, nakazów i zakazów, które nas obowiązują. W czasach Pana Jezusa pobożny Izraelita musiał zachowywać o wiele więcej przykazań, nakazów i zakazów, bo aż 613! To bardzo dużo. W tym gąszczu przepisów człowiek bardzo łatwo mógł się pogubić.

W czytanej niedzielnej Ewangelii słyszymy o tym, jak pewien uczony w Prawie zadaje Panu Jezusowi pytanie: „Które przykazanie w Prawie jest największe?”
Pan Jezus odpowiedział – Najważniejsze przykazanie brzmi: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. A drugie: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. To najważniejsze przykazania. I one właściwie wystarczą, aby dojść do Nieba. Czytaj dalej „NAJWIĘKSZE PRZYKAZANIE”