JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE,

wszyscy podobnie zginiecie

Znowu słyszymy pełne dobroci słowa: ,,Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw… może wyda owoc„. Właśnie — taki jest Pan Bóg: bardzo, bardzo cierpliwy. Długo i cierpliwie prowadził Izraelitów z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Długo i cierpliwie przygotowywał ten wybrany naród do przyjęcia Mesjasza. Długo i cierpliwie czeka na każdego z nas, aż się naprawdę nawróci. „Nawrócić się” — to odwrócić się od zła, a zwrócić się do Pana Boga. Właśnie Wielki Post jest czasem, kiedy trzeba bardzo o tym pamiętać. Trzeba najpierw pomyśleć:
Z czego mi się tak bardzo trudno poprawić. Co jest moją wadą główną. Jaką postanowię poprawę.

Czytaj dalej „JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE,”

„PRZEMIENIENIE”

To znaczy – stać się innym – czystszym, jaśniejszym, piękniejszym.

Apostołowie, którzy byli razem z Panem Jezusem na górze Tabor, widzieli Go przemienionego. Było im dobrze – Piotr najchętniej zatrzymałby tę chwilę – chcieli na tej górze pozostać. Ale było to niemożliwe. Jezus nie chciał uniknąć tego, co miało Go spotkać w Jerozolimie, zgodnie z Bożym planem, On chciał ZBAWIĆ LUDZKOŚCI.

Czytaj dalej „„PRZEMIENIENIE””

JEZUS PRZEBYWAŁ

w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

W środę rozpoczął się Wieli Post. Posypaliśmy głowy popiołem, by przypomnieć sobie, że jesteśmy słabi i grzeszni. Zaczynamy czas przygotowania do największego wydarzenia w Kościele: śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Wiemy, że Jezus umarł za nas, za nasze grzechy.

Czytaj dalej „JEZUS PRZEBYWAŁ”