„PRZEMIENIENIE”

To znaczy – stać się innym – czystszym, jaśniejszym, piękniejszym.

Apostołowie, którzy byli razem z Panem Jezusem na górze Tabor, widzieli Go przemienionego. Było im dobrze – Piotr najchętniej zatrzymałby tę chwilę – chcieli na tej górze pozostać. Ale było to niemożliwe. Jezus nie chciał uniknąć tego, co miało Go spotkać w Jerozolimie, zgodnie z Bożym planem, On chciał ZBAWIĆ LUDZKOŚCI.

Pan Jezus do chwili swojej śmierci miał jeszcze dużo do zrobienia na ziemi. Apostołowie też. Powinni oni przemieniać siebie i przemieniać świat według nauki Pana Jezusa. Słuchać Pana Jezusa, tak jak to powiedział głos z obłoku: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie„.

To, co powiedział głos z nieba do Piotra, Jakuba i Jana dotyczy także mnie – JEGO SŁUCHAJCIE. Pan Bóg nam mówi, że mamy słuchać Jego Syna — Pana Jezusa. Gdy zaczniemy słuchać Jezusa także z nami może stać się coś, co sprawi, że będziemy czystszymi, jaśniejszymi, piękniejszymi. Wypróbuj to!

Św. Paweł Apostoł w Liście do Filipian pisze, że „nasza ojczyzna jest w niebie…„, że Pan Jezus ,,przekształci nasze ciało na podobne do swego chwalebnego ciała„.

Dojdziemy na pewno do tej ojczyzny — do Nieba, gdy będziemy słuchać tego, co mówi Pan Bóg.