CZY BYŁO ICH TRZECH?

6 stycznia Kościół obchodzi Objawienie Pańskie , czyli przybycie Trzech Mędrców, którzy ze Wschodu udali się do Betlejem, aby pozdrowić Zbawiciela.

Pierwszą – i jedyną w Nowym Testamencie – wzmiankę opisującą to wydarzenie znajdujemy w Ewangelii według św. Mateusza.
Wędrówkę mędrców opisuje Ewangelia Mateusza , która opowiada o gwieździe, która ich poprowadziła, o spotkaniu z królem Herodem i o śnie, który przekonał Mędrców, by po powrocie obrali inną drogę i nie wracali do król Judei, który postanowił zabić Jezusa.
Czytaj dalej „CZY BYŁO ICH TRZECH?”