ZAPRASZAM

na naszą
Mszę św. o godz. 11.00
Musimy pamiętać o noszeniu maseczki

Podczas przekazywania Znaku Pokoju proszę,
abyście nie podawali ręki
tylko przekazywali znak
przez skinienie głową.

JAK PAŹDZIERNIK TO RÓŻANIEC

Przez życie Jezusa Chrystusa i Maryi zapisane w tajemnicach różańcowych

TAJEMNICE RADOSNE

 1. Zwiastowanie NMP – Uważaj się za sługę i naśladuje pokorę Matki Bożej

Ucz się od Jezusa, jak być cichym i pokornego serca. Nigdy się nie chwal i nie przyjmuj pochwał ani pochlebstw. Ubieraj się skromnie, bez przepychu i próżności. Bądź przyjacielem ubogich, nie pogardzaj obcowaniem z nimi. Nie wywyższaj się, a wręcz przeciwnie, staraj się być sługą wszystkich. Czyń tak jak Najświętsza Dziewica, która choć podniesiona do godności Matki Bożej, uważa się za sługę i najlepiej naśladuje pokorę i łagodność Jezusa.

 1. Nawiedzenie św. Elżbiety – Naśladuj Maryję w miłość bliźniego

Naśladuj Maryję, gdy kogoś odwiedzasz. Nie uskarżaj się. Dawaj budujący przykład i okazuj miłość w odwiedzanym domu. Jeśli są to ludzie biedni, pomóż im w miarę możliwości. A gdy czegoś ci dla nich brak, wynagradzaj im to dobrym słowem, radami i modlitwą, bo nie samym chlebem żyje człowiek.

 1. Narodzenie Pana Jezusa – Ucz się od Świętej Rodziny nie narzekać

Pomyśl, w jakiej sytuacji urodził się Pan Jezus. Jeśli posiadasz bogactwa, nie przyciskaj ich do serca. Pomóż przy ich pomocy ubogim, ponieważ w tym celu Pan ci je powierzył.

 1. Ofiarowanie Pana Jezusa – Ucz się od Jezusa i Maryi, jak być posłusznym

Strzeż przykazań, bierz udział we Mszy, spowiadaj się, przyjmuj Komunię, pość w wyznaczone dni. Bądź, odtąd bardziej posłuszny niż dotychczas.

 1. Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni – Pilnie szukaj Jezusa

Ucz się od Maryi i Józefa, z jaką pilnością należy poszukiwać Jezusa, kiedy utraciło się Go z powodu grzechu. Szukaj, Jezusa, tak jak Oni, a odnajdziesz Go.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

 1. Chrzest Jezusa w Jordanie – Potwierdzaj przynależność do Chrystusa

Miłość jest światłem, które z chwilą Chrztu świętego oświeca twoje wnętrze. Chrzest Chrystusa jest początkiem objawiania się Trójcy Świętej. Twój chrzest jest „pierwszym krokiem” do Boga, do życia z Chrystusem. To przez chrzest zostałeś z miłości połączony z Panem Bogiem. Swoim życiem potwierdzaj swoją przynależność do Niego..

 1. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie – Przemieniaj się wewnętrznie

Tak jak wodę w stągwiach Chrystus przemienił w wino, tak i ty, masz się przemieniać. Musisz się do Niego zbliżyć, musisz Go zaprosić do swojego życia. Wtedy On dokona cudu. Módl się o dobrą przemianę nas wszystkich.

 1. Nauczanie Pana Jezusa – Głoś Jezusa innym ludziom

Pan Jezus szedł przez życie, dobrze czyniąc. Pomyśl: jak wierzysz, jak żyjesz, jak kochasz i świadczysz o Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu. Głoś Jezusa innym ludziom, mając Go w sercu.

 1. Przemienienie Pańskie – Bądź światłem dla innych

Jako chrześcijanin powinieneś być światłem dla innych. Przekazuj Jezusa nie słowami, lecz swoim przykładem, kochaj Go, jaśniej Jego świętością i roznoś miłość, gdziekolwiek się znajdziesz. Niech radość Jezusa będzie twoją siłą. Niech Jego światło zawsze płonie w twoim sercu — albowiem tylko On jest Drogą, po której można iść. On jest Życiem, którym można żyć. On jest Miłością, którą można kochać.

 1. Ustanowienie Eucharystii – Niechaj zawsze w tobie mieszka Pan Jezus

Niech Pan Jezus utajony w Najświętszym Sakramencie będzie twoją miłością, twoją ucieczką, twoim wzorem, twoim życiem. Z Niego czerp wszystko: siłę, łaskę, miłość. Z Nim łącz się najściślej. Żyj Jego życiem, bo On sam powiedział: „Kto spożywa Ciało moje i pije moją Krew, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Niechaj zawsze w tobie mieszka Pan Jezus.

TAJEMNICE BOLESNE

 1. Konanie w Ogrójcu – Przepraszaj za swoje grzechy

Przepraszaj każdego dnia za swoje grzechy: nie dotrzymanie słowa, zapomnienie o modlitwie porannej, odłożenie lekcji na kolejny dzień, niecierpliwość i buntowanie się.

 1. Biczowanie – Przyjmuj codzienne dolegliwości

Wspominając cierpienia Pana Jezusa i poproś o przyjęcie codziennych dolegliwości jak ból głowy, złe samopoczucie, niepewność w szkole.

 1. Cierniem ukoronowanie – Poproś o łaskę skromności w życiu

Poproś Pana Jezusa o dar patrzenia na każdego, którego w życiu spotykasz jako na człowieka ci równego. Przeproś, że lubisz się chwalić swoimi osiągnięciami.

 1. Dźwiganie krzyża – Wypraszaj cierpliwość i idź za Jezusem

Przez pamięć o cierpieniach Pana Jezusa, wypraszaj cierpliwość i niezachwianą ufność, że droga, którą każe ci iść Pan Jezus, jest słuszną drogą. Przepraszaj za zwątpienia, upadki i bunty.

 1. Ukrzyżowanie – Dziękuj za Miłość Boga

Dziękuj Panu Bogu za dar Jego Syna, który odkupił cię od grzechu pierworodnego. Poproś o Boże Miłosierdzie w godzinie śmierci.

TAJEMNICE CHWALEBNE

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Radość ze Zmartwychwstania – siłą w codzienności

Poproś, aby radość ze Zmartwychwstania Jezusa była dla ciebie siłą w codzienności, źródłem pociechy w życiowych smutkach, mocą w chorobie.

 1. Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Idź za Jezusem, by wstąpić do Nieba

Ciesz się, że Jezus pokazał drogę do Nieba, którą możesz do Niego podążać żyjąc w wierze. Wniebowstąpienie Pana Jezusa każe, idącym za Nim, wstępować do Nieba. Zanim dostąpisz Chrystusowego Nieba, masz obowiązek czynić niebo w sobie i wokół siebie. Kiedy w imię Chrystusa przebaczasz wzajemnie winy i urazy, stwarzasz w sobie i wokół siebie prawdziwe niebo, które jest przedsionkiem Nieba w wieczności. Tego nieba nie można już utracić. Módl się o siłę do przebaczania swoim winowajcom, do niewypominania bliźnim ich przewinień.

 1. Zesłanie Ducha Świętego – Dziękuj za dar obecności Ducha Świętego

Dziękuj Panu Bogu i Jezusowi za dar obecności Ducha Świętego wśród nas. Proś, aby Duch Święty rozjaśniał twój umysł, wzmacniał wolę i rozgrzewał serce.

 1. Wniebowzięcie NMP – Staraj się naśladować Matkę Bożą i obdarowywać radością innych

Zawierzaj Matce Bożej swoją ziemską drogę ku wieczności. Dziękuj Jej za wierność Jezusowi do końca i misję Pośredniczki, której się podjęła dla ludzi. Proś Matkę Najświętszą, aby nauczyła cię swego milczenia, swej dobroci, swej pokory, modlić się zawsze w ciszy serca, tak jak Ona to czyniła. Niech Najświętsza Maryja Dziewica będzie twoją siłą i  wspomożeniem, była przyczyną twojej radości. Staraj się naśladować Ją i obdarowywać radością innych.

 1. Ukoronowanie NMP – Ufaj Maryi

Wysławiaj imię Maryi i dziękuj Jej za objawienia, które miały miejsce w świecie. Maryja została wybrana na Królową Nieba i Ziemi. Ludzie na całym świecie składają Maryi, naszej Matce, wspaniałe wota i pokrywają Jej ołtarze kwiatami. Nie mając dla Niej materialnych podarków, możesz dać Jej kwiaty dobroci, kwiaty uśmiechu. Ukoronuj Ją wonnymi kwiatami miłości, delikatności i pokory, okazywanej sobie nawzajem. 

Jak odmawiać różaniec

Na początku: Wierzę w Boga … Ojcze nasz …„ Zdrowaś Maryjo …x3 (o wiarę, miłość i nadzieję)

Na dużych paciorkach: Zdrowaś Maryjo …x10

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do Nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej pomocy.

MISIO ZBYSIO WRACA

Po 30 miesiącach nieobecności wraca misio Zbysio. A co to oznacza? W każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00, odbywać się będzie losowanie imienia i nazwiska dziecka, które przez cały tydzień zabiera do domy Biblię, aby czytać Ją misiowi Zbysiowi.

Opowieści od samego początku istnienia świata były ulubioną formą wspólnie spędzanego czasu. Całe rodziny siadały wieczorami przy ogniskach, aby wysłuchać różnych historii, opowiadań, legend czy mitów, które miały różny charakter. Czasami dotyczyły rzeczy istotnych jak np. nauka lub przedstawiały sylwetki słynnych bohaterów. Innym razem dotyczyły spraw metafizycznych, religijnych, a czasami miały charakter rozrywkowy. Fascynacja opowieścią trwa nieprzerwanie od pokoleń. Kochają ją dzieci, ale także i dorośli sięgają po nią chętnie, by znowu odnaleźć się w tej cudownej krainie radości i optymizmu.

Tradycja Ustna Pisma Świętego trwała wiele wieków. Ludzie opowiadali sobie wielkie rzeczy, które uczynił Pan Bóg narodowi wybranemu. Także Jezus korzystał z tej formy, nauczając swoich uczniów i wszystkich ludzi w przypowieściach.

Biblia jest pełna bardzo ciekawych i barwnych opowieści, które stają się ulubionymi i pamiętanymi opowieściami przez całe życie. Zaprzyjaźnijmy nasze dzieci z Pismem Świętym. Rozmawiajmy z dzieckiem. To właśnie rodzica rolą jest stworzenia w dziecku świadomości. Możemy w codziennym życiu, w codziennych przygodach odwoływać się do biblijnych postaci i pokazywać dziecku podobieństwo.
Stwórzmy rodzinny zwyczaj opowiadania Biblii. Może to być stała godzina, np. pora przed zasypianiem, stałe specjalne miejsce.
Historia biblijna wprowadzi młodych słuchaczy w świat wiary i chrześcijańskich wartości, a także będzie sprzyjać wyciszeniu i wpisze się w atmosferę pory zasypiania. Każdą z opowiadanych przez nas historii zakończmy krótką modlitwą na dobranoc.

Kierowanie się Pismem Świętym jest bardzo ważne w życiu. To od nas, rodziców, zależy czy dziecko będzie umiało się nim kierować. Jeżeli maluch nauczy się rozpoznawać zło, w przyszłości nie będzie miał problemu z jego unikaniem.

ODLICZAMY GODZINY DO PIERWSZEGO DZWONKA

Tegoroczne wakacje mamy prawie już za sobą. Nie żałujmy, że już mijają, ale cieszmy się nimi i idźmy do przodu w dalsze życie.

Czas relaksu i wypoczynku jest bardzo ważny w życiu każdego ucznia. Uczniowie oraz nauczyciele nabierają sił, aby ze zwiększoną energią przystąpić po wakacjach do pracy w nowym roku. Nowy rok to nowe szanse, nowe możliwości, nowe doświadczenia, okazja do podjęcia pracy nad sobą.

Nie zapominajmy, że to Bóg jest źródłem mądrości. Otwierajmy się na Jego dary, korzystajmy z sakramentów świętych i pamiętajmy, że Bóg mówi do nas także poprzez przykazania, pamiętajmy, by dać Mu należne miejsce.
Siły do pracy, nauki i kształcenia siebie czerpmy z modlitwy. Zwracajmy się do dobrego Boga z częstą i ufną modlitwą. Oby trwała ona nie tylko w pierwszych dniach szkoły, ale by cały rok był czasem wytężonej pracy i serdecznej modlitwy.

Pragniemy podziękować Panu Jezusowi
za szczęśliwie przeżyte wakacje.
Zawierzyć Panu Bogu rozpoczynający się czas nauki i pracy,
i poprosić Go
o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym.

Dlatego zapraszam wszystkie dzieci
w niedzielę4 września
na Mszę św. na godz. 11.00
(podczas Mszy św. będzie poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych).

Życzę wszystkim dużo radości, zapału w zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz pasma sukcesów. Rodzicom zadowolenia ze swoich pociech, a nauczycielom i katechetom wytrwałości i powodzenia w pracy zawodowej.

WAKACJE c.d.

Oto bogaty właściciel ziemski troszczy się tyl­ko o swoje bogactwa (zboże, owoce, warzywa itd.) nie patrzy dalej jak tylko na to, co stoi przed jego oczami, nie myśli o tym, że to Bóg dał mu to wszystko. Bogactwo, które osiąga, izoluje go od ludzi, a majątek staje się bezużyteczny w chwili śmierci. POLEGA NA SWOICH ZGROMADZONYCH SKARBACH I ZAPOMI­NA O BOGU. Czytaj dalej WAKACJE c.d.

WAKACJE c.d.

Chrystus uczy modlitwy

Panie, naucz nas modlić się … A On rzekł … Kiedy będziecie się modlić, mówcie:
„Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie” Czytaj dalej WAKACJE c.d.

PAN JEZUS NIE IDZIE NA URLOP!

Oceny wystawione, już za chwilę świadectwa zostaną rozdane – wakacje rozpoczęte. W wakacje wielu z nas zostawi wszystko. Rozjedziemy się po kraju, a może gdzieś za granicę, by udać się na zasłużony odpoczynek i spędzić czas wolny od obowiązków szkolnych, domach. Nie możemy jednak zapominać, że jesteśmy zawsze ludźmi wierzącymi, nie tylko w roku szkolnym. Czytaj dalej PAN JEZUS NIE IDZIE NA URLOP!

BÓG + JEZUS + DUCH ŚWIĘTY = JEDNOŚĆ!

Dziś obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej – nie możemy zrozumieć tej tajemnicy. Cała prawda o Trójcy Świętej jest tajemnicą, która będzie nam dana do poznania przy końcu świata. Jest to tajemnica wzajemnej miłości i jedności jednego Boga w Trzech Osobach. Tą miłością Bóg obdarza ludzi, nie zostawia jej tylko dla siebie. Czytaj dalej BÓG + JEZUS + DUCH ŚWIĘTY = JEDNOŚĆ!