JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE,

wszyscy podobnie zginiecie

Znowu słyszymy pełne dobroci słowa: ,,Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw… może wyda owoc„. Właśnie — taki jest Pan Bóg: bardzo, bardzo cierpliwy. Długo i cierpliwie prowadził Izraelitów z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Długo i cierpliwie przygotowywał ten wybrany naród do przyjęcia Mesjasza. Długo i cierpliwie czeka na każdego z nas, aż się naprawdę nawróci. „Nawrócić się” — to odwrócić się od zła, a zwrócić się do Pana Boga. Właśnie Wielki Post jest czasem, kiedy trzeba bardzo o tym pamiętać. Trzeba najpierw pomyśleć:
Z czego mi się tak bardzo trudno poprawić. Co jest moją wadą główną. Jaką postanowię poprawę.

Owoce Wielkiego Postu mogą być różnorakie. Przede wszystkim dobra nauka, chęć pomocy w domu, miłosierdzie okazywane potrzebującym i miłość Boga nade wszystko.