Trzecia Niedziela Wielkanocy

Zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy uczniom, którzy nie potrafili Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla nich chleb.

Trzecia niedziela Wielkanocy w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać się nad Pismem Świętym. Zachęcam przede wszystkim do osobistej lektury
słowa Bożego, wszystkie dzieci, a nie tylko to dziecko, które będzie w tym tygodniu czytało Biblię misiowi.