ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Dzień otwartych drzwi i serc

Duch Święty otworzył nie tylko drzwi domu, w którym przebywali Apostołowie, lecz także ich serca. Z mocą zaczęli ewangelizować i otwierać ludzkie serca na wiarę.

W dniu Pięćdziesiątnicy, w tym domu, w którym przebywali Apostołowie, dom napełnił się szumem wiatru. To było „uderzenie Ducha Świętego” na tych, którzy tam przebywali – na Maryję i Apostołów. Zostali oni napełnieni Jego mocą. Wszystko zmieniło się. Przestali się bać.
Otworzyli drzwi i wyszli na zewnątrz i zaczęli mówić o Jezusie, o Jego męce i śmierci, i o zmartwychwstaniu. Wszyscy słuchali ich z zainteresowaniem. Jeszcze nikt nigdy z taką mocą nie nauczał.

W tym samym dniu wszystko się zmieniło! Apostołowie stali się odważni mocą Ducha Świętego. Otworzyły się bowiem nie tylko drzwi ich domu, lecz przede wszystkim ich serca na moc Ducha.

I tak się dzieje po dziś dzień. Jedni ludzie zamykają się przed mocą Ducha Świętego, a inni wręcz odwrotnie – otwierają swoje serca, umysły na Jego przeogromną moc. Duch Święty – trzecia Osoba Trójcy Świętej – jest Tym, który daje nam dobre natchnienia, abyśmy rozumieli słowo Boże i rozpoznawali znaki Boże w codzienności.
W chrzcie świętym każdy z nas otrzymał dary Ducha Świętego. Bardzo nam potrzeba pomocy Ducha Świętego. Duch Święty przypomina o Jezusie i Jego słowie. Pomaga zrozumieć Biblię. On może przypomnieć to wszystko co powiedział Jezus. On pomaga zrozumieć to, co Jezus mówił. Przypomina, pociesza, daje odwagę, siłę, cierpliwość, życzliwość, miłość i radość. Trzeba pozwolić Duchowi Świętemu, aby mógł wpaść do naszego wnętrza.

Pan Jezus obdarowywuje wszystkich, którzy Go kochają swoją szczególna mocą – Duchem Świętym. Prośmy, abyśmy potrafili się otwierać na Ducha Świętego. Prośmy Pana Jezusa, aby Jego dobry i Święty Duch działał także i w naszym życiu.  Nasze życie umocnione darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym.