WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Jakiego koloru jest niebo?

Wszyscy lubimy spoglądać w niebo. Nie tylko w nocy, gdy błyszczą gwiazdy, widać Drogę Mleczną. W dzień również spoglądamy w niebo i widzimy cudowne chmurki, które płyną po niebie. Widać przelatujące ptaki.

Dlaczego dzisiaj mówimy o niebie?


Apostołom nie było smutno, gdy Pan Jezus wstępował do Nieba. Oni już wiedzieli, że przyjdzie Pocieszyciel, Duch Święty, który będzie umacniał Kościół aż do ponownego przyjścia Chrystusa na Ziemię.
Dlatego dzisiaj, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, wpatrujemy się w niebo – tak jak apostołowie. Nasze oczy zwrócone są ku górze.

Przed wstąpieniem do Nieba Pan Jezus powiedział „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię…” Apostołowie nie pozostali na tym miejscu, lecz zaraz poszli i głosili Ewangelię całemu światu.

Ten rozkaz dotyczy także nas. Dla nas cały świat, to jest to miejsce, w którym aktualnie jesteśmy. My też mamy opowiadać o Bożej miłości. Mówić o Panu Jezusie, o tym co On uczynił dla nas. O tym, że chociaż odszedł do Nieba, to jednak został z nami na zawsze w sakramentach świętych i tam spotykamy się ciągle z tym samym Panem Jezusem, jakiego mieli radość poznać apostołowie.