2 NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dzisiejsza niedziela jest niedzielą Bożego Miłosierdzia. Rozpoczyna ona Tydzień Miłosierdzia.

Bóg jest miłosierny zawsze. Pan Jezus nas wszystkich bardzo kocha i jest dla nas miłosierny. Pragnie, abyśmy byli dla siebie nawzajem miłosierni i pomagali sobie tak, jak to czynili pierwsi chrześcijanie.

Kiedy Apostołowie otrzymali dary Ducha Świętego, stali się odważni i całemu światu głosili Ewangelię. I Tak się dzieje po dziś dzień. Wierzący w Pana Jezusa nie zamykają się w swym domu, aby mówić o Jego zmartwychwstaniu.  Nie możemy się zamykać na Pana Jezusa i Jego miłość. On za nasze grzechy poniósł śmierć i zmartwychwstał. A wszystko to z miłości do nas. On cały czas nam wybacza, w zamian oczekuje, że Jego miłosierne przebaczenie, doda nam odwagi. Czy otworzymy Mu drzwi swego serca?

Jezus mówi każdego dnia do ciebie słowami św. Jana – umiłowanego ucznia – Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. (Ap 3, 20)