UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Dzisiejsza niedziela jest uczczeniem wielkiej tajemnicy naszej wiary, jaką jest tajemnica Trójcy Przenajświętszej. Wychwalamy dzisiaj Boga w Trójcy Jedynego, Boga, który jest Ojcem, Syna, który jest Zbawicielem, i Ducha Świętego, który nas uświęca.

Trójcę Świętą przyzywamy na początku każdej modlitwy, ilekroć czynimy znak krzyża lub wymawiamy słowa „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”, tylekroć oddajemy chwałę Bogu w Trójcy Jedynemu. Gdy modlimy się do Chrystusa, to modlimy się także do Ducha  i do Ojca. Trójca Święta jest jednością.

Warto dzisiaj pomyśleć, w jaki sposób czynię znak krzyża? Czy wykonuję ten znak ze skupieniem? Czy może czynię go niedbale?

Uwielbiajmy dzisiaj Trójcę Świętą.