POMAGAJMY DZIECIOM POZNAĆ PISMO ŚWIĘTE

Pismo Święte winno być księgą towarzyszącą nam od urodzenia aż do śmierci – jest naszym przyjacielem. Biblia, jako podstawowe źródło naszej wiary, jest księgą „zadaną” człowiekowi przez Boga, którą odczytujemy przez całe życie. Pierwszorzędnym autorem Pisma Świętego jest Bóg, który posługuje się drugorzędnymi autorami – ludźmi mającymi charyzmat natchnienia.

Jak zachęcić dziecko do czytania i poznawania Biblii? Jak uczynić Pismo Święte dostępnym i zrozumiałym dla dziecka? Na powyższe pytania poszukują odpowiedzi rodzice, dziadkowie, katecheci, a także wszyscy ci, którym bliska jest sprawa katolickiego wychowania dzieci i młodzieży. W naszej parafii z pomocą przychodzi nam O. Jerzy – Klakier, osoba, której bliska jest problematyka wychowawczo-religijna dzieci. Na odprawianych przez niego Mszach św. nikt nie zabrania głośno śpiewać, a kazania nigdy nie nudzą. Skoro dzieci doświadczają ciągłych spotkań z Jezusem na modlitwie, na katechezie, czy podczas Mszy św., od października w każdą niedzielę po Mszy św., odbywa się losowanie imienia i nazwiska dziecka, które na cały tydzień zabiera do domy Biblię, aby czytać Ją misiowi Zbysiowi. 

Pragnieniem jest, aby Biblia czytana „misiowi Zbysiowi” przybliżała nasze dzieci i nas samych do Niej. Aby był on pomocą w prowadzeniu z dziećmi rozmów na tematy biblijne, aby wraz z poznawaniem Boga otwierali swe serca na dar Ducha Świętego, który otwiera umysły i serca na przyjęcie samego Boga.

Przybliżajmy przesłanie Pisma Świętego nie tylko wtedy kiedy misio Zbysio zagości w naszym domu. Niech Biblia stanie się niedzielną lekturą naszych rodzin i pomoże w pogłębieniu Słowa Bożego skierowanego podczas Mszy św. do jej uczestników.