LISTOPAD

Listopad rozpoczyna się dwoma dniami, które wysławiają mądrość: pierwszy dzień wspomnienia świętych, drugi – zmarłych.


Świętość i śmierć: dwa pojęcia, których nie można ogarnąć.
Święci to ludzie nieprzeciętni. To oni są radością świata; to oni wzbogacają ziemię.
Święci to ci, których Pan Bóg wyrwał z mocy śmierci i obdarzył ich nowym życiem. Wspólnie z aniołami chwalą oni i wielbią Jego wspaniałość.
Święci, to także ci, którzy wędrują z torbą na zakupy wypełnioną po brzegi chlebem i warzywami; to ci, którzy są ubrani jak wszyscy; to ci, którzy wykonują najprostsze prace. Święci zwyczajni, święci powszedni, którzy przędą nitkę drobnych cnót.
Święci także popełniają błędy, bo święty to nie ten, który nigdy nie upada ale, ten, który się zawsze podnosi.

Panie, prosimy Cię: obdarz naszych zmarłych nowym życiem. Przyjmij ich do wspólnoty świętych i daj im szczęście oglądania i wielbienia Ciebie.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.