PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa, której nauczył sam Jezus – „Ojcze nasz”. Dlatego też pierwsze reguły zakonne zobowiązywały mnichów do wielokrotnego powtarzania właśnie tej modlitwy.

Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano także potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę. Dlatego w XII wieku utrwalił się w Kościele zwyczaj odmawiania pozdrowienia, którym podczas zwiastowania Anioł przywitał Maryję. Z czasem dodano do nich słowa wypowiedziane przez świętą Elżbietę, kiedy nawiedziła ją Maryja. Obecna forma „Zdrowaś Maryjo” ostatecznie ukształtowała się w XV wieku. Zatwierdził ją Pius V w 1566 roku. Z czasem do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś Maryjo”. I tak te dwie modlitwy dały początek różańcowi.

Za ojca Różańca świętego uważa się św. Dominika, któremu objawiła się Matka Najświętsza i przykazała rozpowszechnianie tej modlitwy na całym świecie. Matka Boża poleciła św. Dominikowi, by odmawiał 150 „Zdrowaś Maryjo” i 15 „Ojcze nasz„.

Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza. Odmawianie różańca porównywano z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem.

Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV dzięki dominikaninowi. Ustalił on liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 psalmów, które podzielił na dziesiątki poprzeplatane modlitwą „Ojcze nasz„.

W naszym kościele Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godz. 17.30.

ZAPRASZAM