ODLICZAMY GODZINY DO PIERWSZEGO DZWONKA

Tegoroczne wakacje mamy prawie już za sobą. Nie żałujmy, że już mijają, ale cieszmy się nimi i idźmy do przodu w dalsze życie.

Czas relaksu i wypoczynku jest bardzo ważny w życiu każdego ucznia. Uczniowie oraz nauczyciele nabierają sił, aby ze zwiększoną energią przystąpić po wakacjach do pracy w nowym roku. Nowy rok to nowe szanse, nowe możliwości, nowe doświadczenia, okazja do podjęcia pracy nad sobą.

Nie zapominajmy, że to Bóg jest źródłem mądrości. Otwierajmy się na Jego dary, korzystajmy z sakramentów świętych i pamiętajmy, że Bóg mówi do nas także poprzez przykazania, pamiętajmy, by dać Mu należne miejsce.
Siły do pracy, nauki i kształcenia siebie czerpmy z modlitwy. Zwracajmy się do dobrego Boga z częstą i ufną modlitwą. Oby trwała ona nie tylko w pierwszych dniach szkoły, ale by cały rok był czasem wytężonej pracy i serdecznej modlitwy.

Pragniemy podziękować Panu Jezusowi
za szczęśliwie przeżyte wakacje.
Zawierzyć Panu Bogu rozpoczynający się czas nauki i pracy,
i poprosić Go
o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym.

Dlatego zapraszam wszystkie dzieci
w niedzielę4 września
na Mszę św. na godz. 11.00
(podczas Mszy św. będzie poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych).

Życzę wszystkim dużo radości, zapału w zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz pasma sukcesów. Rodzicom zadowolenia ze swoich pociech, a nauczycielom i katechetom wytrwałości i powodzenia w pracy zawodowej.