DZIEŃ ZADUSZNY, OBCHODZONY 2 LISTOPADA

jako dzień modlitw za ludzi zmarłych, których dusze oczekują w czyśćcu na ostateczne spotkanie z Panem Bogiem.

Przy odwiedzaniu grobów często wzbogacamy pomniki i mogiły o kwiaty i znicze. Znicze, kwiaty, czysty grób – to wszystko wyraża naszą miłość do zmarłych. Warto, wyrażać naszą pamięć o przodkach. Oni jednak najbardziej potrzebują naszej modlitwy.
Warto skorzystać z tradycji wypominków.
Wypominki to wymienianie imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych: rodziców, krewnych, przyjaciół połączone z modlitwą różańcową. Taka modlitwa ma dać konkretnej osobie odpuszczenie grzechów, uwolnienie z Czyśćca i wejście do Nieba. Modlitwa ta ma znaczenie również dla nas. Wymieniając zmarłych pokazujemy i umacniamy naszą łączność między tymi z nas, którzy są już w Niebie, przebywającymi w Czyśćcu i żyjącymi na Ziemi.
Ta modlitwa wyraża naszą wiarę w życie wieczne, i że ufamy miłosiernemu Bogu, który pragnie zbawić każdego człowieka. Śmierć nas nie rozdziela. Ciągle trwamy we wzajemnej miłości. My, na Ziemi, pamiętamy w modlitwie o zmarłych, ponieważ chcemy, aby jak najszybciej mogli doświadczyć pełnego szczęścia przy Bogu.

Czyściec to końcowe oczyszczenie dla tych, którzy umarli kochając Pana Boga, ale nie zdążyli naprawić wszystkich spraw w swoim sercu. Inaczej mówiąc: to stan czynienia pokuty, której nie wykonali żyjąc tu na ziemskimi. Dusze w Czyśćcu nie mogą nic zrobić, aby przyśpieszyć wejście do Nieba. Dlaczego? Ponieważ czas ich decyzji już się skończył. Teraz zbierają owoce swoich czynów. Pozostaje im tylko cierpliwie czekać aż to, co w nich niedoskonałe, roztopi się – w promieniach Bożej miłości.

Modlitwa i ofiara uczyniona za zmarłych są ważne nie tylko dla nich, ale także dla nas samych. Nieraz żałujemy, że nie zdążyliśmy komuś powiedzieć, że go kochamy, albo go przeprosić. Czasem sumienie nam wypomina, że nie okazywaliśmy miłości w wystarczający sposób. Uświadomiła nam to dopiero śmierć bliskiej osoby.

Najpopularniejszą modlitwą za zmarłych jest „Wieczny odpoczynek”. Jej słowa to: „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen”.

Dużą pomocą dla zmarłego jest zamówienie Mszy św. np. w rocznice śmierci,
czy Odpust zupełny za zmarłych, który można uzyskać za nawiedzenie cmentarza od 1 do 8 listopada oraz kościoła lub kaplicy w Dzień Zaduszny.

Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać pod zwykłymi warunkami. Są nimi: spowiedź sakramentalna, przyjęcie tego dnia Komunii świętej, odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego, brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu.

 

Gdy kiedyś spotkamy się w Niebie z tymi, którzy nas wyprzedzili w ziemskiej wędrówce, dowiemy się od nich, jak bardzo nasza modlitwa im pomogła i jak bardzo są nam za nią wdzięczni.