BÓG + JEZUS + DUCH ŚWIĘTY = JEDNOŚĆ!

Dziś obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej – nie możemy zrozumieć tej tajemnicy. Cała prawda o Trójcy Świętej jest tajemnicą, która będzie nam dana do poznania przy końcu świata. Jest to tajemnica wzajemnej miłości i jedności jednego Boga w Trzech Osobach. Tą miłością Bóg obdarza ludzi, nie zostawia jej tylko dla siebie.

Nie ma żadnego sensu kazać uczestniczyć pierwszo­klasiście w zajęciach ośmioklasistów. To byłoby zbyt wie­le dla takiego malca. Właśnie tak samo jest z uczniami. Jezus chciałby nau­czyć ich jeszcze wielu rzeczy, ale oni nie zrozumieliby tego. To byłoby zbyt wiele dla nich, Jezus pociesza ich i wskazuje na to, że: „Duch Święty pomoże wam zrozumieć całą prawdę o Mnie. On wyjawi wam moją wielkość, potęgę i wspania­łość. On i pokaże wam drogę w przyszłość i przekaże wam MĄDROŚĆ, ROZUM, RADY, MĘSTWO, UMIEJĘTNOŚCI, POBOŻNOŚĆ, BOJAŹŃ BOŻĄ, które weźmie z bogactwa mojego Ojca, które jest także moim bogactwem”.

Przez chrzest każdy człowiek staje się dzieckiem Bożym. I będzie obdarowany z bogactwa Ojca i Syna przez Ducha Świętego.My też kiedyś byliśmy ochrzczeni, też staliśmy się dziećmi Bożymi. Jako dzieci Boże, codziennie dzień zaczynamy od modlitwy i słów: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Mówimy tak, gdy się żegnamy. Kiedy to czynimy, to mówimy, że wierzymy w Pana Boga, to prosimy Go o to, żebyśmy przeżyli ten dzień jak dzieci Boże. Każdy dzień kończymy też modlitwą i tymi słowami. Wtedy dziękujemy za dzień przeżyty według Bożych wskazań, tak jak powinien żyć każdy chrześcijanin.

Jako dzieci Boże od dziś weźmy sobie do serca znak Krzyża świętego. To znak Trójcy Przenajświętszej. To najkrótsza modlitwa i wyznanie naszej wiary.
Kiedy dotykamy czoło – prosimy Ojca o mądrość.
Przy dotknięciu piersi prosimy Syna o miłość.
A kiedy dotykamy ramion – prosimy Ducha Świętego o siłę.

Czyńmy znak Krzyża św. staranie, bez pośpiechu i bez wstydu. Niech to będzie znak naszej wiary i miłości do Boga w Trójcy Jedynego.