ZGODNIE Z OBIETNICĄ JEZUSA, ZSTĄPIŁ DUCH ŚWIĘTY

Dzisiaj kończy się okres Wielkanocy.
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego przyszliśmy do kościoła, aby – tak jak Apostołowie w Wieczerniku – tworzyć wspólnotę.
Dzisiaj spełnia się obietnica Pana Jezusa, który zapowiedział, że po swoim wniebowstąpieniu ześle na nas Pocieszyciela.
Duch Święty jest jedną z trzech Osób Trójcy Świętej, razem z Bogiem Ojcem i Synem Bożym. Jest naszym obrońcą, poucza nas i uświęca cały świat swoją mocą.
W każdej Mszy Świętej Duch Święty działa pośród nas i otwiera nasze serca na działanie Boga.