ADWENT TO CZAS CZUWANIA, OCZEKIWANIA

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21,36) – wzywa Jezus.

Niedzielą – 2 grudnia 2018 r. – rozpoczyna  się Adwent, to czas roku liturgicznego, który przygotowuje nas na Boże Narodzenie. Pierwsza niedziela Adwentu otwiera nowy rok liturgiczny. W rycie rzymskim są cztery niedziele adwentowe.

Adwent, jest to czas, który jest nam dany, aby powitać Pana, który przychodzi do nas, aby zrobić miejsce dla Jezusa, który przychodzi, także aby patrzeć w przyszłość i przygotować się na drugie przyjście Chrystusa pod koniec czasu.

Postarajmy się być odrobinę lepsi dla siebie, pogodni i uśmiechnięci, szczerzy i chętni do pomocy, zwyczajni i mądrzy w prostocie, to wtedy łatwiej będzie nam śpiewać adwentowe pieśni tęsknoty.

To od nas już dziś zależy jak przeżyjemy ten Adwent. Co zechcemy zmienić w swoim życiu i postępowaniu. Oby dobre pragnienia i postanowienia nie przysłoniły kolorowe bombki, mikołaje i świąteczne choinki. Bóg oczekuje czegoś więcej: czystego ludzkiego serca, które kochając – nie rani i jak śnieżnobiały opłatek smakuje dobrocią.