6. GRUDNIA CAŁY KOŚCIÓŁ WSPOMINA ŚW. MIKOŁAJA – BISKUPA

Dla większości z nas był to pierwszy święty, z którym zawarliśmy bliższą znajomość. Od wczesnego dzieciństwa darzyliśmy go wielką sympatią, bo przecież przynosił nam prezenty.

Około roku 270 w Licji, w miejscowości Patras urodził się święty Mikołaj. Był wielkim dobroczyńcą ludzi i człowiekiem głębokiej wiary, gorliwie wypełniającym powinności wobec Boga.

Cała galeria!!! <–

Po śmierci rodziców  odziedziczył pokaźny majątek. Mikołaj wrażliwy na ludzką biedę, dzielił się bogactwem z osobami cierpiącymi niedostatek. Za swoją hojność nie oczekiwał podziękowań, nie pragnął rozgłosu. Przeciwnie, starał się, aby jego miłosierne uczynki pozostawały otoczone tajemnicą. Często po kryjomu podrzucał biednym rodzinom podarki i cieszył się, patrząc na radość obdarowywanych ludzi.

Mikołaj chciał jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. Po pielgrzymce do Ziemi Świętej dołączył do zakonników w Patras. Wkrótce opuścił klasztor i swe rodzinne strony, by trafić do dużego miasta licyjskiego – Myry. Tam został biskupem. Biskupią posługę pełnił Mikołaj ofiarnie i z całkowitym oddaniem. Niósł Słowo Boże nie tylko członkom wspólnoty chrześcijańskiej. Biskup Mikołaj dożył sędziwego wieku. W chwili śmierci miał ponad 70 lat. Nie wiemy dokładnie, kiedy zmarł: zgon nastąpił między 345 a 352 r.

Święty Mikołaj nieustannie przekazuje nam jedną, zawsze aktualną ideę. Przypomina o potrzebie ofiarności wobec bliźniego. Pięknie ujął to papież Jan Paweł II mówiąc, że św. Mikołaj jest „patronem daru człowieka dla człowieka”.

Zwyczaj wręczania dzieciom prezentów powstał w średniowieczu. Jego początki, to udzielanie stypendiów i zapomóg przez szkoły mające za patrona św. Mikołaja. Z upływem lat przekształcił się w obdarowywanie prezentami dzieci, a także wszystkich członków rodzin.

Co najmniej od XV w. istniał zwyczaj budowania „łódeczek św. Mikołaja”, w które święty miał składać prezenty. Z czasem łódeczki zastąpiły buty i skarpety, lub – w regionach protestanckich – adwentowe talerze z darami.

Życzę góry wymarzonych prezentów. 

W sobotę – 8 grudnia – Klakierki i Ministrantów nawiedził św, Mikołaj

Cała galeria!!! <–