W CISZY ŚWIĘTEJ NOCY BÓG „ZSZEDŁ” DO SZOPY BETLEJEMSKIEJ

W Wigilię Bożego Narodzenia sam Bóg, Wszechmocny Stwórca, przychodzi do ludzi. W ciszy świętej nocy Bóg „zszedł” do szopy Betlejemskiej. Tam zaczął czekać…

W czasie Adwentu przygotowywaliśmy się do przyjęcia najważniejszego Gościa wszechczasów, Pana Jezusa. Pierwsze przyjście nastąpiło w przeszłości, w dniu Bożego Narodzenia w Betlejem, Jezus, Syn Boży przyszedł na świat. Jezus urodził się w ubóstwie, pośród ludzi prostych, szczerych, pokornych, łagodnych i cierpliwych.

Nowonarodzone Dzieciątko wciąż czeka, by móc przyjść do każdego człowieka, który Go zaprasza do swego serca i do swego życia. Dzieciątko Jezus nadal otwiera serca, aby Bóg mógł się wciąż rodzić na nowo pośród ludzi.

Otwórzmy drzwi naszego serca, gdy Nowonarodzony Pan Jezus zechce wejść do niego. Czynienie dobra prowadzi do spotkania z Jezusem, które otwiera zawsze serce na potrzeby innych.

Radosnego spotkania z Nowonarodzonym Zbawicielem, bo tylko On obdarza na Pokojem, Radością i otacza nas Bożą Chwałą.