TO JUŻ OSTATNIA NIEDZIELA

przed Świętem Zmartwychwstania Pańskiego.

Ten tydzień, który zacznie się od poniedziałku, nazywamy Wielkim Tygodniem. „Wielkim” – dlatego, że obchodzimy w nim pamiątkę najważniejszych dla nas wydarzeń:

w Wielki Czwartek – ustanowienie Najświętszego Sakramentu podczas Ostatniej Wieczerzy

w Wielki Piątek – śmierć Pana Jezusa na krzyżu,

w Wielką Sobotę – wieczorem – zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Cały Wielki Post przeżywaliśmy mękę i śmierć Pana Jezusa, ale teraz, w tych dniach jeszcze bardziej. Postaramy się w tym ważnym i Wielkim Tygodniu wziąć udział w uroczystościach tych trzech dni: Czwartku, Piątku i Soboty.

Dzisiaj będziemy przeżywać wjazd Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy.

Ludzie cieszyli się, że widzą Pana Jezusa. Witali Go, obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. Wołali na Jego cześć Hosanna to znaczy pomóż, zbaw, lub uratuj. Tłum pozdrawiał Jezusa tym zawołaniem ponieważ oczekiwał, że okaże się On posłanym od Boga wielkim Pomocnikiem, który wyzwoli ich od Rzymian.
Na pamiątkę tego wydarzenia my też przyszliśmy do kościoła z palmami. Kapłan poświęcił palmy, a potem poszliśmy niosąc je w procesji.

Niestety po kilku zaledwie dniach ci ludzie z Jerozolimy, którzy witali radośnie Pana Jezusa wołając Hosanna zmienili się. Już nie chcieli znać Pana Jezusa, natomiast chcieli, żeby On umarł na krzyżu.

Już nie cieszyli się, gdy Go widzieli, tylko śmieli się z Niego, obrażali Go i nawet bili. Zapomnieli, o tym, jak chodzili za Panem Jezusem, ile cudów widzieli, o ilu cudach słyszeli.

To prawda – człowiek się zmienia, każdy – czy to duży, dorosły, czy jeszcze mały, dziecko. Zmienia się, nigdy nie jest taki sam. Z zewnątrz nie tak szybko, szybciej dzieje się to w środku, wewnątrz. Ale chodzi o to, żeby się zmieniać w coraz lepszego człowieka, nie tak jak ci ludzie z Jerozolimy.

Zastanówmy się co w naszym życiu powinniśmy zmienić u siebie na lepsze.

Przez swoją śmierć na krzyżu, Pan Jezus utorował nam drogę do Królestwa Bożego, otworzył drzwi do Domu Ojca. Rozdarta zasłona w świątyni Jerozolimskiej była obrazem tej utorowanej drogi i tych otwartych drzwi.

W Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy pańskiej o godz. 18.00),
Wielki Piątek (Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00)
i Wielką Sobotę (Wigilia Paschalna o godz. 20.00)
my też w kościele będziemy mieć otwarte drzwi.
Każdy może przyjść, pozwolić, aby Jezus mu pomógł, by nie być już więcej oddzielonym od Boga, ale być uratowanym. Każdy może podziękować Panu Bogu za to, że Pan Jezus umarł za nas na krzyżu i przez to nas wybawił.

Pamiętajmy o sakramencie Spowiedzi – możesz skorzystać
w poniedziałek – wtorek – środę: od 7.00 do 8.30 o 10.00 i od 17.00 do 18.30
w Wielki Czwartek – od 15.00 do 17.30 w dolnym kościele
w Wielki Piątek – od 8.00 do 17.30 w dolnym kościele
w Wielką Sobotę – od 8.00 do 15.00 w górnym kościele