PRZEBACZAĆ ZAWSZE I Z SERCA

Do Pana Jezusa przyszedł święty Piotr i pyta: „Mistrzu, ile razy ja mam przebaczyć mojemu bratu?”.

Ile razy mam przebaczyć? Ktoś mi dokucza.

Ile razy mam mu przebaczyć? Ktoś mi podkłada nogę.

Ile razy mam mu przebaczyć? Ktoś mi nadrywa ucho.

Ile razy mam mu przebaczyć? Ktoś mi zjada najlepszą czekoladę.

Czy ja mam go ugryźć w nos, czy mam mu przebaczyć?

Ktoś mi zabiera ukochaną zabawkę. Co ja mam z nim zrobić? Czy mam go poszarpać za włosy?

Ile razy trzeba przebaczać? Siedemdziesiąt siedem razy – czyli zawsze. Nie tylko raz, trzeba przebaczyć. Zawsze trzeba przebaczyć.

Do Kościoła należą ludzie, którzy kochają Pana Jezusa. A kto kocha Pana Jezusa, potrafi przebaczać.

Rozmawiając z Panem Jezusem, przyrzeknijmy, że będziemy przebaczać dużo razy. Pan Bóg zawsze przebacza tym, którzy Go o to proszą.