JUŻ ZAWITAŁ WRZESIEŃ

Wakacyjne przeżycia, nowe przyjaźnie, odkryte urocze miejsca, to wszystko już mamy za sobą. Przed nami przyszłość i dar nowego czasu, który należy mądrze i owocnie zagospodarować.

Podczas niedzielnej Mszy św. – 5 września o godz. 11.00 – wszyscy razem będziemy prosić Pana Boga o błogosławieństwo na rozpoczęty, nowy rok szkolny, który pragniemy przeżywać w towarzystwie Chrystusowej łaski. Razem z Chrystusem pragniemy stać się ludźmi mądrzejszymi i lepszymi.

Dzięki niedzielnemu fragmentowi Ewangelii staniemy się świadkami kolejnego znaku dokonanego przez Jezusa. Pan Jezus zabrał głuchoniemego na bok i tam „włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: «Otwórz się»”.

To postępowanie Pana Jezusa przypomina nam fakt, że słuch, jak i mowa to dar Pana Boga, a każdy dar rodzi szczególne zobowiązanie. Często jesteśmy tak przyzwyczajeni do posiadania tych Bożych darów i wydają się nam one tak naturalne, że zapominamy o tym, jak wielką mają wartość.

Zadajmy sobie pytanie czy prawidłowo używamy naszej mowy, czy dobrze używamy daru słuchu.

Dar słuchu jest wielkim darem. Trzeba się nauczyć otwierać uszy na wiedzę, na wszelkie dobro, na prawdę, na wołanie ludzi niesprawiedliwie skrzywdzonych, na głos przemawiających w imieniu Boga.

Drugim wielkim darem jest mowa – dzięki niej możemy porozumiewać się z innymi, przekazywać swoje myśli, uczucia, pragnienia, dzielić się doznaniami, ukazywać wnętrze swojej duszy lub opisać otaczający świat. Dar mowy musimy odpowiednio wykorzystywać. Nasz język nie może ranić bliźnich, obrażać Pana Boga, służyć nieprawdzie i zakłamaniu. Przez nasze rozmowy mamy być apostołami Boga.

Przywrócenie słuchu i mowy głuchoniememu z Ewangelii św. Marka, jest podpowiedzią jak powinniśmy postępować w nowym roku szkolnym. Podpowiedzią o właściwym wykorzystywaniu naszego słuchu i mowy do nauki, do zdobywania wiedzy, do dostawania dobrych ocen, do prawidłowej aktywność podczas lekcji. Zwracajmy uwagę, do czego i w jaki sposób używamy nasz słuch i mowę.

Życzę wam wszystkim, żebyście dzięki darom słuchu i mowy, wzrastali w mądrości. A mądrość mieszka w umysłach waszych nauczycieli i katechetów, w sercach waszych rodziców, w podręcznikach, w dobrych książkach.

Pamiętajmy w tym nowym roku szkolnym o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii, katechezie i – gdy trzeba – o sakramencie pokuty. Niech będą podporą naszej szkolnej pracy.