ADWENT

W Kościele rozpoczyna się nowy rok liturgiczny, który będziemy przeżywać pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Będziemy wsłuchiwać się w słowa Pana Jezusa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba”.

Zaczyna się  czas, aby wstać i przygotować nasze serca na przyjęcie Pana Jezusa, na powtórne przyjście Zbawiciela oraz nasze przygotowanie na Boże narodzenie. Przypominajmy sobie często tę prawdę, że Pan Jezus jest prawdziwym Chlebem z Nieba i że możemy się z Nim spotkać w czasie każdej Eucharystii.

Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. Podejmijmy osobiste wyrzeczenia, uporządkujmy swoje sprawy, zatrzymajmy się i głębszej zastanówmy się nad swoim postępowaniem, relacjami z rodzicami, rodzeństwem, dziadka, koleżankami, kolegami.

Obudź nas ze snu, Panie Jezu, napełnij nasze serca troskliwością i życzliwością dla siebie i bliźnich. Pomóż nam mieć oczy otwarte, czujne serce.

Przyjdź, Panie Jezu, do naszych domów, do każdej rodziny, do naszych przyjaciół.
Przyjdź, Panie Jezu, gdzie ludzie wyłączyli światło miłości i włączyli wojny.
Przyjdź, Panie Jezu, gdzie dzieci nie mają już siły, by mieć nadzieję, marzyć, bawić się.
Przyjdź, Panie Jezu, gdzie wielcy ludzie kłócą się, walczą, nie kochają się.
Przyjdź, Panie Jezu, gdzie smutek, ubóstwo, egoizm, zawiść zamknęły drzwi do światła przebaczenia i miłości.

Przyjdź, Panie Jezu, czekamy na Ciebie.

Wiemy, że jesteś światłem miłości, dobroci, przyjaźni, braterstwa.
Niech Twoje światło świeci tu, wśród nas!