Zesłanie Ducha Świętego

Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu, spełniła się obietnica Jezusa i zstąpił na zgromadzonych w wieczerniku Duch Święty w postaci ognistych płomieni. Stali się odważni i pełni wiary. Wyszli na ulice, aby głosić Dobrą Nowinę.

Jasność mądrości, rozumu i dobrej rady przepełniała ich serca oraz promieniowała na niewiernych. Duch Święty mocą swą przemienił tchórzliwych, niedowierzających – w silnych i oddanych Apostołów.
Ja także dostąpiłem łaski przyjęcia Ducha Świętego na Chrzcie świętym. Niektórzy z nas zostali umocnieni darami Ducha Świętego poprzez sakrament Bierzmowania. W czasie Bierzmowania mówimy: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad„.
Rozważając Zesłanie Ducha Świętego modlę się o to, abym nie zmarnował darów Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej.