WAKACJE c.d.

Chrystus uczy modlitwy

Panie, naucz nas modlić się … A On rzekł … Kiedy będziecie się modlić, mówcie:
„Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”

Jezus modlił się tak, jak modli się każdy człowiek na świecie. Jego uczniowie widzieli jak Jezus się modlił i chcieli się nauczyć, jak to się robi. I tak Pan Jezus stał się nauczycielem modlitwy dla swoich uczniów, podobnie jak z pewnością chce nim być dla nas wszystkich.

Znamy tą modlitwę, uczyliśmy się jej od najmłodszych lat. Ta modlitwa towarzyszy nam każdego dnia. „Ojcze nasz” to modlitwa, którą można odmawiać na wiele różnych sposobów. Podczas Mszy świętej śpiewamy lub mówimy ją na głos, a w domowym zaciszu najczęściej w ciszy i skupieniu mówimy ją w naszych myślach. Znajdźmy taki czas, aby odmówić tą modlitwę bardzo wolno. Zastanówmy się czy rozumiemy wszystkie słowa.