UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Belgia – król Filip I
Dania – królowa Małgorzata II
Hiszpania – król Filip VI
Szwecja – król Karol XVI Gustaw
Wielka Brytania – królowa Elżbieta II
Arabia Saudyjska – król Salman ibn Abd al-Aziz as-Saud
Ci królowie reprezentują swoje kraje, nieraz takie małe jak Belgia, ale i większe – jak Hiszpania czy Arabia Saudyjska. W granicach własnego państwa mogą sprawować swoje rządy i kierować sprawami kraju.

Jest jednak Król, który jest Królem wszystkich państw, ba, nawet całego świata. Tym Królem jest Pan Jezus. Przypominamy sobie o tym szczególnie dzisiaj, w uroczystość ku czci Chrystusa Króla. O tym mówi nam również dzisiejsza Ewangelia. Dowiedzieliśmy się z niej, że na krzyżu, na którym wisiał Pan Jezus, była tabliczka z napisem: „Jezus Nazareńczyk Król Żydowski”. Ten napis możemy spotkać także na innych krzyżach. On nam ciągle będzie przypominał, że Pan Jezus jest naszym Królem, a my należymy do Jego królestwa. To królestwo nie ma granic. Jest zupełnie inne niż te państwa, w których sprawują rządy królowie. Królestwo Pana Jezusa obejmuje wszystkie kraje na każdym kontynencie i wszystkich ludzi, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, jaki mają kolor skóry i jakim językiem się posługują. Pan Jezus jest też innym Królem niż ci królowie, których królestwa możemy zobaczyć na mapie. Nie nosi On złotej korony, berła ani jabłka, nie ma też drogocennych pierścieni z brylantami i szat z najdroższych materiałów. A mimo to jest prawdziwym Królem. Jego królestwem są ziemia i niebo. On jest Królem nas wszystkich, bo jest Synem Bożym.

Pan Jezus chce, żebyśmy należeli do Jego królestwa już tu, na ziemi, a kiedyś w przyszłości – w Niebie. Tam będziemy się cieszyć z tego, że znajdziemy się przy Nim i będziemy Go oglądać twarzą w twarz. Właśnie dlatego umarł dla nas na krzyżu i po trzech dniach zmartwychwstał, żebyśmy mo­gli być zbawieni i żebyśmy mogli zamieszkać w Jego króle­stwie miłości, radości, sprawiedliwości i pokoju. Ale żeby tak się stało, musimy o to prosić Pana Jezusa, jak prosił człowiek z dzisiejszej Ewangelii: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”, to znaczy: „Pa­miętaj o mnie”. Oprócz tego musimy postępować tak, żeby nasz Król, Jezus, był z nas dumny.

Słowami modlitwy „Ojcze nasz” poprosimy Boga Ojca, żebyśmy zostali zbawieni i zamieszkali w Jego królestwie. Starajmy się żyć zgodnie z Jego przykazaniem miłości. Jeśli będziemy kochać Boga i bliźniego jak siebie samego, to na pewno Chrystus Król będzie z nas dumny i zabierze nas kiedyś do swego królestwa w niebie.