PIERWSZE ZE WSZYSTKICH PRZYKAZAŃ

Istnieją trzy możliwości:
– być z dala od Królestwa Bożego,
– być w pobliżu Królestwa Bożego,
– być w Królestwie Bożym.

Jeśli ktoś będzie słuchał rad Jezusa i pozwoli Mu pomagać sobie (jak ten uczonych w Piśmie) nie jest już tak bardzo oddalony od Królestwa Bożego.

A kto znajduje się w Królestwie Bożym? Kto należy do Niego?
Każdy, kto żyje z Jezusem, kto przyjął dar Jego miłości i przebaczenia, kto myśli o Jezusie, słucha Go i rozmawia z Nim.
Kto tak żyje z Jezusem, temu daje On, także siłę aby mógł wypełnić przykazanie miłości – w stosunku do Boga i bliźnich. „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych

Sami absolutnie nie potrafimy tego, ale z pomocą Jezusa jest to możliwe.