NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

W najbliższą niedzielę – 22 stycznia – po raz czwarty, obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego, ustanowioną przez papieża Franciszka. 

Był czas, że w dawnych polskich rodzinach posiadano Pismo Święte i to nawet w pięknych dużych wydaniach. Jednak po II wojnie światowej, nakłady Pisma Świętego były bardzo znikome. Nie było papieru na Biblię. Nic dziwnego, że tysiące polskich rodzin nie posiadało Biblii. Obecnie choć mamy wiele nowych wznowień Biblii, to jednak jeszcze wiele rodzin nie posiada Pisma Świętego.

Czy u nas w domu jest Biblia? A jeżeli tak, gdzie jest? Czy na półce pośród innych książek? Czy schowana głęboko do szuflady? Czy trzymajmy Ją otwartą na stoliku nocnym w domu, nośmy Ją ze sobą w kieszeni, wyświetlajmy na telefonach komórkowych.

Ale nie wystarczy posiadać Biblię. Trzeba ją czytać! Dawniej czytano w rodzinach zwykle w niedziele po obiedzie. Przewo­dniczył czytaniu ojciec rodziny. Obecnie, jeżeli nie możemy zebrać całej rodziny, możemy czytać indywidualne w dogodnej porze dnia.
Można czytać kolejno poszczególne Ewangelie i pozostałe Księgi, można czytać tematycznie, np. przypominając sobie czytania, które słyszeliśmy w niedzielę w kościele. A może na religii.
Nie musimy czytając Pismo Świętego klęczeć lub stać. Starajmy się, znaleźć spokojne miejsce, w którym będziemy mogli się skupić podczas czytania.

Ale nie wystarczy posiadać Biblię, czytać Ją. Należy żyć według Niej. Czytając Pismo Święte – wzmacniamy naszą wiarę, nadzieję i miłość! Dlatego powinniśmy starać się przemieniać swoje życia na lepsze.

Pomyślmy: Jak często czytamy Pismo Święte? Czy czytamy w rodzinie? Czy czytamy chociaż raz w tygodniu?

Wniosek praktyczny: niech ta niedziele, będzie dla nas zachętą do częstszego sięgania, czytania i życia Biblią.