NIEDZIELA PALMOWA – ROZPOCZYNAMY WIELKI TYDZIEŃ

Co roku w Niedzielę Palmową oraz w Wielki Piątek słuchamy długiego czytania o Męce i Śmierci Pana Jezusa. Czynimy tak nie dlatego, że nie wiemy lub nie pamiętamy o tych wszystkich wydarzeniach jakie miały miejsce w ostatnich chwilach życia Pana Jezusa, lecz w tym celu, aby wciąż być bliżej Niego.

To, co się wydarzyło na Golgocie uobecnia się podczas każdej liturgii mszy świętej. Można też inaczej powiedzieć, że im lepiej znamy tekst na temat Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa, tym lepiej rozumiemy tajemnicę Eucharystii.

WIELKI CZWARTEK – WIELKIE TAJEMNICE

Ten wieczór jest pełen tajemnic. Nawet apostołowie, którzy tak wiele dni spędzili u boku Jezusa, nie zrozumieli wszystkiego, co On im uczynił. Dlatego co roku, spotykamy się wszyscy razem – dorośli, młodzież, dzieci – aby dziękować Jezusowi za wielkie tajemnice, jakie nam zostawił: tajemnicę sakramentu kapłaństwa i tajemnicę Eucharystii.
W tym dniu mamy również święto wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów. Modlimy się za nich, aby swoim życiem głosili Ewangelię tak, jak apostołowie.
Po mszy świętej schowamy w Ciemnicy Najświętszy Sakrament. To na pamiątkę uwięzienia Pana Jezusa.

WIELKI PIĄTEK – DZIEŃ WIELKIEJ CISZY

Jedyny dzień w roku, w którym nikt z księży nie odprawia mszy świętej.
Dlaczego? Czynimy tak na pamiątkę dnia, w którym Pan Jezus umarł na krzyżu. Dlatego dzisiaj w sposób szczególny zacho­wujemy post, adorujemy ze czcią krzyż, słuchamy długiego czytania o Męce i Śmierci Chrystusa (Pasji). Wielu ludzi od­prawia drogę krzyżową, śpiewa Gorzkie Żale.
Jest też tradycja, że w Wielki Piątek wieczorem, kiedy już jest ciemno nawiedza się Grób Pański w kościele. Jest to okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu. Wieczorem zupełnie inaczej postrzega się wystrój kościoła.

WIELKA SOBOTA – LITURGIA PASCHALNA

Wielka Sobota kończy Triduum Paschalne. To ostatni z 3 dni przygotowujących chrześcijan do święta Zmartwychwstania.

Tradycyjnie w tym dniu święci się pokarmy, które są zjadane podczas śniadania wielkanocnego.

Po zmroku, w godzinach wieczornych, odbywa się liturgia Wigilii Paschalnej, która stanowi już początek radosnych obchodów Zmartwychwstania Jezusa – jest więc tak naprawdę uznawana za Niedzielę Wielkanocną.

W Wielką Sobotę, podczas wieczornej liturgii w świątyni jest ciemno. Na samym początku liturgii ksiądz poświęca ogień i od tego poświęconego płomienia zapala się paschał – symbol Chrystusa. Wszyscy zapalamy świece od paschału.
Sobotnia liturgia jest bardzo długa. Podczas niej jest wiele czytań. W tym dniu odczytywanych jest aż 9 fragmentów Pisma Świętego. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu, uderza się we wszystkie dzwony.
Kolejną częścią jest Liturgia Chrzcielna, podczas której odbywa się poświęcenie wody. Odnawiamy przyrzeczenia chrztu, wyrzekamy się złego ducha oraz wyznajemy wiarę.

Następnie celebrowana jest Liturgia Eucharystyczna, podczas której uczestnicy przyjmują Ciało Chrystusa.
Zakończeniem Wigilii Paschalnej jest uroczysta procesja rezurekcyjna. Ma ona obwieszczać triumf Chrystusa nad śmiercią i jego zwycięstwo nad szatanem.

Zainteresujmy się w parafii godzinami nabożeństw  w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę. Postarajmy się w nich uczestniczyć