JUŻ W ŚRODĘ ROZPOCZYNAMY

Wielki Post jest znakiem dla każdego człowieka, że Bóg podaje mu pomocną dłoń, aby się nawrócił. Modlitwa, post i jałmużna są środkami prowadzącymi do spotkania z Bogiem.

ŚRODA POPIELCOWA – dlaczego Popielec?

Środa Popielcowa ma bardzo ciekawą nazwę: Popielec. To od sło­wa popiół. Dzisiaj również używamy popiołu w czasie liturgii mszy świętej. Popiół jest symbolem śmierci, zniszczenia, przemiany, pokuty, bo przecież coś, co spalamy (na przykład drzewo) staje się tylko garst­ką popiołu. Również popiół otrzymywany przez spalanie drzewa nadaje się do użyźniania ziemi. W wielu domach są jeszcze kuchnie i piece, w których trzeba palić drzewem. Taki popiół otrzy­mywany jest skarbem dla ogródka! Dziwne to jest, że spalone drzewo użyźnia ziemię. Dlatego w Środę Popielcową posypuje się głowy popiołem na znak, że rozpoczynamy od dzisiaj czas nawrócenia – czterdziesto­dniowy post. Czas, podczas którego pragniemy użyźnić nasze serca, aby wydały lepsze plony. Ten zwykły szary popiół jest symbolem naszego nawrócenia. W jakiś duchowy sposób użyźnia naszą duszę, aby wydala dobre owoce nawrócenia.

Aby lepiej te dni przeżyć, Ewangelista Mateusz podaje nam trzy środki, które pomagają lepiej spotkać się z Bogiem Ojcem. Są nimi jałmużna, modlitwa i post.
Jałmużna jest dzieleniem się z bliźnim tym, czego on najbardziej potrzebuje do życia.
Modlitwa – to nasza codzienna rozmowa z Bogiem.
Post – to nic innego, jak poskramianie siebie samego poprzez odmawianie sobie rozmaitych przyjemności duchowych i materialnych (najczęściej ujmowanie pożywienia, rezygnacja z rozrywki, solidna nauka).

Dobre postanowienia

Każdy, kto spełnia jałmużnę, więcej się modli i trwa w dobrych postanowieniach ze względu na Pana Jezusa, staje się lepszym człowiekiem. Łatwiej jest mu zrozumieć cierpienie Pana Jezusa, Jego mękę i śmierć na krzyżu.

ZAPRASZAM wszystkie dzieci – zwłaszcza te, które przygotowują się do I Komunii św.:

– w Środę POPIELCOWĄ na godz. 16.30 na Mszę św., podczas której zostaną posypane nasze głowy popiołem na znak, że chcemy postępować jeszcze lepiej – nawrócić się i przygotować na spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem Jezusem.

oraz na