ADWENT TO CZAS CZUWANIA, OCZEKIWANIA

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21,36) – wzywa Jezus.

Niedzielą – 2 grudnia 2018 r. – rozpoczyna  się Adwent, to czas roku liturgicznego, który przygotowuje nas na Boże Narodzenie. Pierwsza niedziela Adwentu otwiera nowy rok liturgiczny. W rycie rzymskim są cztery niedziele adwentowe.

Czytaj dalej ADWENT TO CZAS CZUWANIA, OCZEKIWANIA