BOŻE NARODZENIE

Niech piękno i głębia chrześcijańskiej tradycji wzmacniają naszą wiarę.

Niech Boże Narodzenie będzie nową okazją do spotkania z Chrystusem; ponieważ Zbawiciel narodził się na nowo i przychodzi nam naprzeciw.

DUŻO RADOŚCI I POKOJU NA TE ŚWIĘTA
BOŻEGO NARODZENIA
I NA CAŁY NOWY ROK 2019.