ZAPRASZAM

wszystkie dzieci
do uczestniczenia
we Mszy św.
w każdą niedzielę i święta

MSZA ŚW. DLA DZIECI
W NASZEJ PARAFII
O GODZ. 11.00

WAKACYJNY OBÓZ

W tym roku, dzieciaki udzielające się w parafii, wyjeżdżają na wakacyjny obóz do Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Po niedzielnych Mszach św. – 11 czerwca
– scholanki i ministranci zbierali do puszek ofiary,
aby ten wyjazd mógł dojść do skutku.

Za wszystkie ofiary składamy serdeczne
BÓG ZAPŁAĆ.

o. Klakier