ZAPRASZAM

wszystkie dzieci
do uczestniczenia
we Mszy św.
w każdą niedzielę i święta

MSZA ŚW. DLA DZIECI
W NASZEJ PARAFII
O GODZ. 11.00

JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE,

wszyscy podobnie zginiecie

Znowu słyszymy pełne dobroci słowa: ,,Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw… może wyda owoc„. Właśnie — taki jest Pan Bóg: bardzo, bardzo cierpliwy. Długo i cierpliwie prowadził Izraelitów z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Długo i cierpliwie przygotowywał ten wybrany naród do przyjęcia Mesjasza. Długo i cierpliwie czeka na każdego z nas, aż się naprawdę nawróci. „Nawrócić się” — to odwrócić się od zła, a zwrócić się do Pana Boga. Właśnie Wielki Post jest czasem, kiedy trzeba bardzo o tym pamiętać. Trzeba najpierw pomyśleć:
Z czego mi się tak bardzo trudno poprawić. Co jest moją wadą główną. Jaką postanowię poprawę.

Owoce Wielkiego Postu mogą być różnorakie. Przede wszystkim dobra nauka, chęć pomocy w domu, miłosierdzie okazywane potrzebującym i miłość Boga nade wszystko.

„PRZEMIENIENIE”

To znaczy – stać się innym – czystszym, jaśniejszym, piękniejszym.

Apostołowie, którzy byli razem z Panem Jezusem na górze Tabor, widzieli Go przemienionego. Było im dobrze – Piotr najchętniej zatrzymałby tę chwilę – chcieli na tej górze pozostać. Ale było to niemożliwe. Jezus nie chciał uniknąć tego, co miało Go spotkać w Jerozolimie, zgodnie z Bożym planem, On chciał ZBAWIĆ LUDZKOŚCI.

Czytaj dalej „PRZEMIENIENIE”

JEZUS PRZEBYWAŁ

w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

W środę rozpoczął się Wieli Post. Posypaliśmy głowy popiołem, by przypomnieć sobie, że jesteśmy słabi i grzeszni. Zaczynamy czas przygotowania do największego wydarzenia w Kościele: śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Wiemy, że Jezus umarł za nas, za nasze grzechy.

Czytaj dalej JEZUS PRZEBYWAŁ

FERIE

Wspaniałego wypoczynku, szczęśliwych i bezpiecznych ferii.
I oby śnieg dopisał!

Wracajcie do swoich obowiązków zdrowi, uśmiechnięci  i pełni nowej energii.

WESELE W KANIE GALILEJSKIEJ TO PIERWSZY CUD JEZUSA

Gdyby ktoś zapytał nas, jaki był pierwszy cud, który Jezus dokonał, nie wahalibyśmy się odpowiedzieć, że był to cud wody zamienionej w wino podczas uczty weselnej w mieście Kana w Galilei. Ewangelia św. Jana mówi wyraźnie: „Był to pierwszy znak, jaki Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej, przez który ukazał swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (J 2, 11).

Czytaj dalej WESELE W KANIE GALILEJSKIEJ TO PIERWSZY CUD JEZUSA